אחזקת מבנים

  • טיפולים ובדיקות תקופתיים לוחות חשמל
  • שדרוג והחלפת לוחות חשמל
  • מערכות בכרת מבנה
  • מערכות אלקטרומכניות
  • מיזוג אוויר
  • עבודות אחזקת מבנה כללית