הנדסת חשמל

 
 
החשמל הוא מרכיב חיוני וחשוב בכל תחומי החיים. כך, תהליכים טכנולוגיים וכל צורת החיים המודרנית מושתת על החיבור לאנרגיה חשמלית. יחד עם זאת, רשת החשמל טומנת בחובה מגוון סיכונים לחיי אדם, מקרב העובדים והאוכלוסייה, בצורה ישירה וכללית.
 
כאשר מדובר על סיכונים ישירים מהחשמל הם יכולים להיות סכנת התחשמלות או התפוצצות, התפרצות של דליקה או שריפה בשל קצר חשמלי, חשמל סטטי, פגיעה פיזית בשל קרינה חשמלית המגיעה משדה חשמלי או מגנטי, נזקי גוף כגון כוויות, צלקות וכדומה. מבחינת הסכנות העקיפות, מדובר על מצבים שמתרחשים בשל בעיות ותקלות ברשת החשמל.
לדוגמה, הפסקת זרם החשמל לחדרי ניתוח, מעבדות ביולוגיות, מפעלי תעשייה העלולה לגרום לנזק חמורים לרכוש ופגיעות בחיי אדם, תקלה חשמלית במערכות ההגנה ברכב, השבתה של מתג חירום, התעסקות במערכות חשמל בלי הידע הרלבנטי הגורם לתאונות וליקויי בטיחות.
 
מאחר והאחריות החוקית להקפיד על כללי הבטיחות בעת ביצוע עבודות הנדסת חשמל מוטלת על כתפי הגורם שמזמין אותה, יש צורך לוודא שאתם פונים לאדם או חברה מקצועית ומוסמכת.
 
 

מה קובע החוק?

 
 
 
לאור החשיבות הרבה המיוחסת לכל נושא החשמל ולשם שמירה על הבטיחות של כלל הציבור, הוא מוסדר ומעוגן בחקיקה מפורטת. כך, חוק החשמל והתקנות שמכוחו, קובעים באופן חד וברור, אילו עבודות חשמל אפשר לעשות ועל ידי איזה גורמים.
 
סעיף 6 לחוק החשמל, תשי"ד – 1954 קובע כי: "(א) לא יעסוק אדם בביצוע עבודת חשמל, אלא אם יש בידו רישיון מאת המנהל למתן רישיונות לעבודות חשמל המתיר לו ביצוע עבודה מסוג זה ובהתאם לתנאי הרישיון; תקופת תקפו של הירשיון תיקבע בו.

(ב) המנהל למתן רישיונות לעבודות חשמל יתן רישיון כאמור בסעיף קטן (א), אם נוכח שיש למבקש הרישיון הכשרה מקצועית ראויה ונסיון מעשי מניח את הדעת בכל הנוגע לדרכי השימוש ברשיון."

 
בהמשך לכך, בתקנות החשמל (רישיונות), תשמ"ה - 1985 מפורטים סוגי הרשיונות המותרים, בהם חשמלאי-מוסמך, חשמלאי-בודק, חשמלאי-טכנאי וכן חשמלאי-מהנדס, אשר מורשה בביצוע כל סוגי עבודות החשמל ועריכת תוכניות חשמל.
 
 

איך לבחור שירותי הנדסת חשמל?

 
 
לאור התלות שלנו במערכת חשמל תקינה ובטיחותית הפועלת בכל שעות היום, אנו מוצאים עצמנו זקוקים פעמים רבות לשירותים ועבודות חשמל שונות, כגון: זיהוי ואיתור תקלות חשמל ומתן פתרונות בשטח, התקנת שקעים ונקודות חשמל, הערכות לביקורת של חברת החשמל, התקנת גופי תאורה, תיקון דודי חשמל, מזגנים ועוד. תחום נוסף בו עוסק מהנדס חשמל נוגע לשירותי תכנון וייעוץ בפרויקטים בתחום הבנייה. זהו שירות חשוב אשר נועד לוודא כי המבנה החדש או הקיים, עומד בהוראות התקנים המחויבים. יש חשיבות לבדוק באופן יסודי את תקינות כלל מערכות ומתקני החשמל על מנת שלא יהוו סכנה פוטנציאלית לחיי אדם.
 
 
 
הנדסת חשמל - אזימוב הנדסה
 
 
 
 
כאשר אתם באים להזמין בעל מקצוע בתחום, חשוב לזכור כי רק אדם המחזיק ברשיון של חשמלאי-מהנדס או יותר, מורשה להכין את כל תכניות החשמל ולעשות את כל סוגי עבודות החשמל שבחוק.
אדם שהוא מהנדס חשמל אינו מחזיק בהכרח ברשיון חשמלאי, חשמלאי-מוסמך הוא בעל מקצוע שרשאי לבצע רק את העבודות המוגדרות לפי מספר רמת הרשיון.
 

 
 
 
בכדי להימנע מביצוע טעויות, מומלץ להזמין שירותים של בעלי מקצוע העוסקים בתחום לפי כללי החוק. כך, חברת אזימוב הנדסה פועלת בארץ משנת 1992 ומתמחה בתכנון מפורט, ייעוץ וביצוע של עבודות ופרויקטים מורכבים בתחום החשמל ומיזוג אוויר. החברה כוללת צוות של אנשי מקצוע מוסמך ומיומן, המעניק מגוון שירותים בתחום הנדסת חשמל.לפרטים נוספים חייגו 073-7841864